تاریخ های مهم

زمان برگزاری :   30 مرداد ماه 1403

آخرین مهلت ارسال مقاله : 20  مرداد ماه 1403

اعلام   نتایج   داوری  :  3  روز  پس  از  ارسال  مقاله

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : 27 مرداد ماه 1403

پژوهشگران گرامی ، شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید.